Det enkle liv

I Danmark er vi vant til alle de bekvemligheder, det moderne liv medfører. Erhverv som fx landbrug beskæftiger færre og færre mennesker. Vi er blevet så dygtige til at få det meste ud af vores marker, at det ikke kræver så mange mennesker at dyrke store arealer. Derudover har man taget en række landbrugsmaskiner til sig. Det gør det nemmere at plante og dyrke kæmpestore marker uden tidsspild. Effektiviteten er blevet større på mange måder.

Et andet erhverv, som også er blevet mere effektivt, er fiskeri. Livet som fisker var meget barsk før i tiden. I dag anvender man en række opfindelser, som gør det nemmere at fange fisk på en hurtig og effektiv måde.

Men der er nogle mennesker, der bevidst har valgt disse former for erhverv, fordi de mener, at der er tale om erhverv, der bidrager til et enkelt liv. Om man er enig i det eller ej, er der ingen tvivl om, at disse mennesker arbejder tættere på naturen.